Dịch vụ này không còn nữa.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với khách sạn theo các thông tin liên lạc sau:
+33 (0)2 96 20 81 85 contact@paimpol-eurotel.fr